گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی آزمایش آونگ ساده

* برای دریافت پسورد با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی , آزمایش آونگ ساده , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند


تاريخ : چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥ | ۱:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی آزمایش فنر در سه حالت مختلف

* برای دریافت پسورد با ما در تماس باشید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی , آزمایش فنر در سه حالت مختلف , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند


تاريخ : چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥ | ۱:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی استفاده از ابزار اندازه گیری

* برای دریافت پسورد با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی , استفاده از ابزار اندازه گیری , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند


تاريخ : چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥ | ۱:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی آزمایش تعیین چگالی مایعات و جامدات

 

* برای دریافت پسورد با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: آزمایش تعیین چگالی مایعات و جامدات , گزارشکار آزمایشگاه فیزیک عمومی , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند


تاريخ : چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥ | ۱:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

جزوء گیاهشناسی2 (تشریح و رده بندی گیاهی)

* برای دریافت پسورد با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: جزوء گیاهشناسی2 (تشریح و رده بندی گیاهی) , گزارش کارآزمایشگاه , دانشگاه بیرجند , دانشکده کشاورزی سرایان


تاريخ : چهارشنبه ٩ تیر ۱۳٩٥ | ۱:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی( شناسایی الکلها)


* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گزارش کارآزمایشگاه شیمی آلی , دانشگاه بیرجند , آزمایشگاه شیمی آلی


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی(فنل ها وکربوکسیلیک اسیدها)

* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گزارش کارآزمایشگاه شیمی آلی , آزمایشگاه شیمی آلی , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی( تعیین نقطه ذوب مایعات )

* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: دانشگاه بیرجند , گزارش کارآزمایشگاه شیمی آلی , ابراهیم زارعی


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی(تعیین دمای جوش مایعات)

* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گزارش کارآزمایشگاه شیمی آلی , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند , ابراهیم زارعی


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی( تجزیه عنصری( ذوب قلیایی توسط سدیم))

* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گزارش کارآزمایشگاه شیمی آلی , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند , آزمایشگاه شیمی آلی


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی( تهیه صابون)

* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی( تهیه صابون) , دانشکده کشاورزی سرایان , گزارش کارآزمایشگاه شیمی آلی , دانشگاه بیرجند


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

بررسی ساقه گل گیاهان طاووسی و کاج

* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید.(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: گزارش کارآزمایشگاه گیاهشناسی عمومی , آزمایشگاه گیاهشناسی عمومی , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

ساختار نخستین و پسین در ساقه گیاهانی (انجیر و رز و ذرت)

* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: آزمایشگاه گیاهشناسی عمومی , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند , گزارش کارآزمایشگاه گیاهشناسی عمومی


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

ساختار نخستین و پسین در ریشه گیاهانی چون ذرت ، لوبیا  و اطلسی

* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ابراهیم زارعی , گزارش کارآزمایشگاه گیاهشناسی عمومی , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()

گزارش کار و آزمایش گیاهشناسی عمومی( برش طولی برگ گیاه خرزهره (دولپه ای) و برش عرضی برگ درخت کاج)

* برای دریافت پسورد لطفا با ما تماس بگیرید.(کامنت)


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ابراهیم زارعی , دانشکده کشاورزی سرایان , دانشگاه بیرجند


تاريخ : سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳٩٥ | ٩:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ | نظرات ()
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.