نوشته شده توسط : ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ابراهیم زارعی ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ

بهلول علاقه بعلم و کمال داشت نه بمال و منصب و جلال و از ما سوی الله اعراض نموده و بدرگاه باعظمت حضرت ذوالجلال جلت عظمه روآورشده و تمام توجهات او در اطاعت و انقیاد بمولای حقیقی خود بوده است و در آداب ساوک درزندگی دنیا ازپیشوای خود امیرالمومنین علی(ع)متابعت نموده و از تجملات دنیا و اغذیه و البسه آن فقط بدو جامه کهنه حلال بر او بهتر از اغذبه لذیذ هارون الرشید برای او بود.

او بدین نحو رفتار دین خود را حفظ نمود و ممدوح عالمیان و اهل علم و معرفت گردیده


در عمر هارون که هیچکس قادر به زدن حرف حق نبود بهلول با کمال شجاعت و رشادت حتی حرف حق را بخود خلیفه میزد و هیچ واهمه  و پروائی از زدن حرف حق  و جهاد بازبان بدشمنان دین نداشت و به مضمون این خبر که پیغمبر اکبر (ص) فرمود:

المومنین مجاهد بسینه و لسانه.

که مومن جهاد میکند و با شمشیر و زبان خود بلکه جهاد با زبان بهتر از جهاد با شمشیر است.

چنانکه صاحب مجمع البیان در تفسیر سوره فرقان از حق تعالی فرمود:

و جاهدهم به جهادا کبیرا که جهاد متکلمین و علمای دین در حل شبه مبطلین و اعداء دین بزرگ جهاد فی سبیل الله است و بهلول حقا جهاد بازبان و رفتار با اعداء دین را بنحو احسن انجام داده است بجهت آنکه بهلول چنانچه متابعت امر هارون را مینمود بهترین مقام و منصب راباو میدادندو از لذایذ دنیا بر خوردار یود یجهت قرابت نزدیکی که با خلیفه داشت ولی از تمام این جاه و جلال و منصب و مال و منال دست کشید و خود را به جنون و بی وقاری زدودر همه احوال و مجالس با بزرگترین صاحب منصبان عمر هارون حتی با خود خلیفهمبارزه مینمود و بزرگترین مشکلات را حل و فسخ مینمود از هیچ سیاستی نمیهراسید و همواره در راه تبلیغ حق حقیقت کوشا و ساعی بود رحمه الله علیه.

 
:: برچسب‌ها:
تاریخ انتشار : شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ | نگاه پرمــهرتـــون ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.