شنیدی که دلم گفت بمان ایست نرو .... I heard that I do is stay

شنیدی که دلم گفت بمان ایست نرو 

به خدا وقت خداحافظیت نیست نرو 

نکند فکر کنی در دل مهر تو در دل من نیست 

گوش کن نبض دلم زمزمه اش چیست، نرو...

 

I heard that I do is stay

God is not the time to go Khdahafzyt

I do not think the love is in my heart

Listen to pulse his heart is whispering, Nero ...
 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید