جدایی نقطه پایان ما نیست...... Our end point is the separation.....

جدایی نقطه پایان ما نیست

کسی یاری گر ما جز خدا نیست

جدایی هم سرود دیگر ماست

کسی آگه ز راز ما دوتا نیست

 

Our end point is the separation

Although we can not help anyone except Allah

The other division is our anthem

The Notifier is no secret the two of us
 
/ 1 نظر / 3 بازدید
salameh

__$$$$$$$$______$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ______$$$$$$$$$$$$$$$$$ ________$$$$$$$$$$$$$ ___________$$$$$$$ _____________$$$ ______________$ وبلاگ قشنگی داری عزیزم خوشحال میشم به منم سر بزنی بابای