میخواهم همراهت باشم.....

می خواهم باشم! برای چشمانت! که ستاره شبهای تاریک من است!

برای شنیدن خنده هایت ، برای تصور آینده های هنوز نیامده!

آینده هایی که هرگز نخواهند آمد و فقط در تصور ما شیرین است!

http://abraham90.persianblog.ir/


چه فرق می کند؟ چه واقعی چه تصور!

خنده های توست که دلهره های همیشه ام را می رباید!

می رباید و از همه حس ها آنچه به من برمی گردانی شادی و آرامش است…بخند!

به خاطر کودکانی که امشب در هر جایی از دنیا متولد شده اند.

http://abraham90.persianblog.ir/


تو که می خندی ، زمین آبستن کودکانی از جنس لبخند می شود!

کودک که باشی به خاطر کودکان که بخندی

به کودک بودنهاشان که می خندی زیبا می شوی .

بعد بشین در گوشه ای خلوت از تنهایی هایت شعرهایم را بخوان و باورم کن.

مرا و عشقم را! آنوقت ایمان دارم که از این بیشتر شاعر می شوی!

کودکی اگر که کرده باشی

اگر که چهار دست و پا در آفتاب روی خاکهای حیاط رفته باشی!!!!! و

به ریش دنیا خندیده باشی! و رفته باشی ،

به اینهمه قصاوت که خندیده باشی

http://abraham90.persianblog.ir/


آنوقت حتما شاعر می شوی!کودکی اگر که کرده باشی…

می خواهم بمانم ! ماندنم گران اگر که تمام شود حتی!

دارم کودکی هایم را به یاد می آورم!

تو که می خندی جهان به زیبایی لبخند حقیقی کودکیهایم می شود…

کودکی نکرده ام، سالهاست. حالا که می توانی ،

حالا که فقط تو می توانی بخندانیم ، بخند که دارم باز میگردم به کودکی…

به روزهای خنده های واقعی ، به روزهای مهربانیهای بی مهابا،

به آن روزهایی که هنوز جدایی را نمی دانستم که چیست…

http://abraham90.persianblog.ir/


چه اهمیت دارد که کودکی کرده باشم یا نه، چه اهمیت دارد؟

تو که باشی تو که می خندی دوباره کودک می شوم… .

بخند…با من …برای من…همین!

http://abraham90.persianblog.ir/

هنوز دوستت دارم و هنوز همین برای ادامه حیاتم کفایت می کند…

http://abraham90.persianblog.ir/

/ 84 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
* مارال بانـــو *

سالروز تولدت را با تقدیم یک سبد گل سرخ تبریک یگویم ! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل] [گل]

* مارال بانـــو *

در ستاره باران میلادت میان احساس من تا حضور تو حبابی است از جنس هیچ … از دستان من تا لمس نگاه تو آسمانی است به بلندای عشق … جشن میلادت را به پرواز میروم در این خانگی ترین آسمان بی انتها ، آسمانی که نه برای تو که تنها برای ما آبیست … تولدت مبارک ! [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب]

* مارال بانـــو *

و تو در هیاهو چه شادمانه خاموش کردی آخرین شمع را [شیطان][قلب][سبز]تولدت مبارک …[شیطان][قلب][سبز]

* مارال بانـــو *

[قلب][قلب][قلب]روزی که به دنیا آمدی هرگز نمیدانستی زمانی خواهد رسید[گل][گل][گل] [گل][گل][گل]تولدت مبارک … [قلب][قلب][قلب]

* مارال بانـــو *

[گل] [گل][قلب] [گل][قلب][گل][قلب] [گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب] [گل][قلب][گل][قلب][گل] [گل][قلب][گل][قلب] [گل][قلب] [گل] *** تولدتون مبارکـــــــ آقا ابراهیم عزیز ***

* مارال بانـــو *

[قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][گاوچران][دلقک][قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][گاوچران][دلقک] [قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][گاوچران][دلقک][قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][دلقک] [قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][گاوچران][دلقک][قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل] [قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][گاوچران][دلقک][قلب][شیطان][فرشته][سبز] [قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][گاوچران][دلقک][قلب][شیطان][فرشته] [قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][گاوچران][دلقک][قلب][شیطان] [قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][گاوچران][دلقک][قلب] [قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور][گاوچران] [قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل][مغرور] [قلب][شیطان][فرشته][سبز][گل] [قلب][شیطان][فرشته][سبز] [قلب][شیطان][فرشته] [قلب][شیطان] [قلب] تولدتون مبارکـــــــــــــــــــــــــــــ

* مارال بانـــو *

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

عاشق تنها

جالب بودند [گل][لبخند] ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶…….. ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶…… ´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶………. ´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶…….. ´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶

♥Ҳツ★مــَـهـــســـا قـِـیــطــآنــﮯ★ツҲ♥

با افتخاااااااررررررر لینک شدید منو لینک کنید. باعنوان: ツҲ♥یـــادگـــار شـــیـــریـــن♥Ҳツ آدرس: HTTP://DOKHTAR-SHARGHI.PERSINBLOG.IR

s-z

. جاذبه سیب ، آدم را به زمین زد و جاذبه زمین ، سیب را ! فرقی نمیکند ؛ سقوط سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست. .