دو مصیبت

بازرگانی هزار دینار خسارت دید. به پسرش گفت: نباید که این سخن را به کسی در میان بگذاری.

فرزندگفت:چرا؟پدر گفت:تا مصیبت دو تا نشود یکی نقصان سرمایه و دیگری شماتت و بد گویی همسایه.

/ 21 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سامان

خیلی جالب نوشتی اگه رمز رو بذی ممنون میشم[خداحافظ]